titulKoncom roku 2016 papiernictvo Linka zorganizovalo v Základnej škole na Kubínyiho  námesti tvorivú dielňu. Účastníčky vytvárali rôzne ozdoby z papiera a iných materiálov. Každá tvorkyňa si odniesla okrem nových zážitkov a skúsenosti

aj vlastnoručne vytvorený darček. Pozrite si krátke video a inšpirujte sa aj vy.