R.P. Kvety
Dobšinského 1949
Rimavská Sobota
(oproti diagnostickému centru)
možnosť parkovania pred predajňou

mobil: 0911 358 251

pondelok - piatok: 8.00 - 17.00
sobota: na objednávku