Športovo - rekreačná oblasť Kurinec - Zelená voda
Rimavská Sobota - Kurinec

0917 630 676
0918 405 544
0917 630 673

www.rimavskasobota.sk